De l'àlbum: FOR THE MASSES
A La ràdio municipal de Capellades